Bahrain

HOTTINGER BRÜEL & KJÆR A/S

Teknikerbyen 26-40
DK-2830 Virum
Denmark

Phone: +45 7741 2000
Fax: +45 4580 1405

Email: Hottinger Brüel & Kjær A/S
Website: https://www.bksv.com/en